Povinná opatření a doporučení

Povinná opatření a doporučení

POVINNÁ OPATŘENÍ

U jednotlivých opatření naleznete fotodokumentaci, jak k nim přistoupili pořadatelé závodu Běhej lesy Vysočina (6. 6. 2020), které se v průběhu celého závodního dne zúčastnilo 1600 běžců (včetně dětí). Ti byli rozděleni do startovních vln po max. 250 osobách. Článek o bezpečnostních opatřeních na závodě naleznete zde.  

1. Oddělený / postupný start závodníků

Časový harmonogram akce

Do prostoru startu tě pustíme vždy 1 hodinu před startem tvé vlny. 

2. Oddělení prostoru startu a cíle závodu

Orientační mapa zázemí závodu + zázemí z dronu

3. Dezinfekce na všech klíčových místech

Dezinfekce na všech toaletách a nejfrekventovanějších místech

4. Zrušení hromadných doprovodných akcí

Online vyhlášení výsledků

5. Roušky a další ochranný materiál pro veškerý personál

6. Povinné nošení roušek / nákrčníků pro závodníky

Závodníci ve startovním koridoru s rouškami

7. Speciální provoz občerstvovacích stanic

Personál s ochrannými pomůckami

8. Omezení doprovodu závodníků

9. Komunikace se zástupci municipalit

10. Hlídání a dodržování obecně platných hygienických a dalších pravidel spojených s onemocněním COV-ID 19 v ČR

Projednáno a schváleno Pracovní skupinou pro řízené uvolňování karantény Ministerstva zdravotnictví ČR

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

 

DOPORUČENÍ

 1. Ohlášení konání akce krajské hygienické stanici
  • ohlašovací povinnost informovat o konání akce na krajskou hygienickou stanici - počet osob, doba konání závodu, přijatá opatření, …
  • kvůli případnému dohledání všech lidí v případě účasti nakaženého člověka, předat jména na všechny závodníky krajské hygienické stanici a zároveň upozorňovat na striktní zákaz startu na cizí číslo
 2. Apel na zdravotní stav závodníků/účastníků akce
  • apel na závodníky, aby se závodu zúčastnili pouze v případě, že se cítí stoprocentně zdraví a neohrožovali tak další účastníky
  • po závodě se raději vyhněte návštěvám rodinných příslušníků / přátel, kteří jsou potenciálně rizikovou skupinou
  • při jakékoliv zdravotní komplikaci související s příznaky cov-id 19 jednat dle vládních nařízení a opatření (telefonicky kontaktovat praktického lékaře, omezit kontakt s dalšími lidmi atd…)
 3. Organizace zázemí závodu a pohybu účastníků
  • promyslet, jak bude areál, kde se závod koná, organizován, jaké jsou odlišnosti oproti klasickému scénáři
  • organizace parkovišť, přístupových cest, oddělení jednotlivých zón pro možnou koordinaci a kontrolu počtu osob v jeden okamžik na daném prostoru, oddělení startu a cíle apod.
  • vyznačení přístupových cest - pokud možno oddělit přístupovou cestu do areálu a cestu zpět na parkoviště
  • stanovení správných intervalů mezi startem jednotlivých vln
 4. Speciální pravidla pro využívání služeb šaten, úschovny
  • doporučení účastníkům, aby do prostoru startu chodili již převlečení (převlékání u auta)
  • prostory na převlékání ohraničeny “plentou” (částečně otevřený prostor) - koordinování počtu osob
 5. Zavedení jednorázové čipové technologie
  • zavedení jednorázové technologie, která zamezuje dalšímu kontaktu pořadatelů se závodníkem
 6. Cashless, bezkontaktní platby
  • doporučení pro všechny dodavatele, provozovatele občerstvení přijímat pouze bezhotovostní platby
 7. Zrušení možnosti registrace do závodu / přeregistrace na místě
  • včasná komunikace, že změny či nové registrace na místě nejsou možné z důvodu koordinování počtu osob v prostoru startu a cíle
 8. Dodržování rozestupů ve startovním koridoru
  • doporučení závodníkům, aby se snažili dodržovat bezpečnou vzdálenost od dalších závodníků, i ve startovním koridoru
 9. Komunikace se závodníky
  • edukace a apel na všechny účastníky akce o nastavených pravidlech, omezeních a doporučeních a to v dostatečném předstihu před akcí, v průběhu akce a případně i po akci
 10. V jednoduchosti je síla
  • zkuste akci zorganizovat co nejjednodušeji, nekomplikujte život sobě ani ostatním

Projednáno a schváleno Pracovní skupinou pro řízené uvolňování karantény Ministerstva zdravotnictví ČR

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Zpět na úvodní stránku