Povinná opatření a doporučení

Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je spolek Skitour Klub, z.s., IČ: 05580421, sídlem Praha - Holešovice, Přívozní 1064/2a, PSČ 170 00 (dále jen „Skitour klub“). Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu do adresy našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu info@skitourklub.cz. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na činnosti Skitour klub nebo podporuje činnost či aktivity Skitour klub. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky.

Rozsah zpracování osobních údajů

Skitour klub o Vás zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, místo bydliště, e-mail a IP adresa.

Zpracování údajů o aktivitách

Kromě osobních údajů uvedených v bodu II. Skitour klub zaznamenává, uchovává a zpracovává údaje o on-line, či off-line aktivitách subjektu osobních údajů, zejména pak monitoruje otevírání e-mailů zaslaných od Skitour klub, monitoruje platby a dary ve prospěch Skitour klub, eviduje účast na akcích pořádaných Skitour klub a monitoruje aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách Skitour klub. Skitour klub může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

Profilování subjektů osobních údajů

Skitour klub si vyhrazuje právo subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů.

Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi Skitour klub a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude především informování o aktivitách Skitour klub. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu dvou let. 

Zveřejňování osobních údajů

Pokud subjekt osobních údajů udělí souhlas se zveřejněním údajů bude na webových stránkách Skitour klub zveřejněno jeho jméno, příjmení a město bydliště. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

Externí zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Skitour klub, osobní údaje však pro Skitour klub mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Skitour klub využívá nebo využívat bude.

Poučení o právech subjektu osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpět na úvodní stránku