Povinná opatření a doporučení

Otevřený dopis - 23. 9. 2020

Vážený pane ministře Prymulo,

v souvislosti s vyhlášením dnešních opatření a zejména omezením venkovních akcí do 50 osob se na Vás obracíme jménem pořadatelů sportovních akcí, které jsou zaměřeny na širokou aktivní veřejnost a celoročně se jich účastní více než 1 200 000 sportovců – amatérů, nadšenců, rodin. Dnešní nařízení by sportovní akce pro veřejnost zlikvidovalo, stejně jako jejich pořadatele. Proto žádáme o bezodkladné jednání na dané téma, které situaci vyjasní a umožní pokračování venkovních akcí za přísných hygienických opatřeních.

Příkladem, že se sportovní akce mohou bez následků konat větším počtem účastníků, jsou stovky zrealizovaných závodů po celé České republice. Tyto závody byly od května letošního roku uspořádány dle hygienického manuálu, přísného systému podmínek, který vznikl na základě dohody Ministerstva zdravotnictví s iniciativou Za zdravé Česko. Vše jsme zveřejnili na portálu www.zazdravecesko.cz a pořadatelé se jimi řídili.

Výsledkem těchto komplexních opatření byla možnost pořádat venkovní akce v tom nejpřísnějším režimu pro 1500 osob po 300 osobách ve startovní vlně, následně až pro 2 500 osob opět rozdělených do startovních vln po 500 osobách.

Věříme, že právě sport a aktivní sportování je důležitým ochranným faktorem populace, což je za současných podmínek klíčové. A především proto očekáváme rychlou rekci.

JE TO LIKVIDAČNÍ SITUACE

Vládní rozhodnutí z 23. 9. 2020 tuto činnost – v době rozjeté sezóny – naprosto zlikviduje a přivede pořadatele do situace, ze které se budou jen velmi obtížně dostávat. V této době mají pořadatelé investovány do pořádání akcí od desítek tisíc po miliony korun v podobě zaplacených záloh, vyřízených povolení, komunikačních nákladů atd., a tyto prostředky se nevrátí.

Desetitisíce účastníků mají zaplacená startovné.

Důsledkem zákazu pořádání venkovních sportovních akcí trpí celý dodavatelský řetězec na ně navázaný.

ŽÁDÁME SPOLEČNÉ BEZODKLADNÉ JEDNÁNÍ

Velmi oceňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví učinilo rychlé kroky ve snaze zabránit nejhoršímu scénáři. Povolením venkovních akcí do 50 osob však dochází k likvidaci veškerého organizovaného sportování pro veřejnost. Věříme, že toto není a nemělo být záměrem.

Pro plánování a komunikaci s účastníky akcí potřebujeme rychlé předefinování opatření a odlišení akcí podle jejich rizika. Zároveň musí být jasně vysvětleno dané opatření, co znamená pro pořadatele a návod, jak vzniklou situaci řešit. Na tomto jsme, stejně jako na jaře, připraveni a schopni participovat.

Proto Vás žádáme o bezodkladné společné jednání se zástupci pořadatelů a iniciativou Za zdravé Česko, protože právě následující týdny a měsíce rozhodnou, jak bude česká veřejnost zdravotně fit na dlouhé zimní období.

Přikládáme důvody, proč jsme přesvědčeni, že u našich projektů je to možné:

Prosíme tedy o návrh termínu pro setkání, kde bychom tento vážný problém mohli vyřešit, tak jak se tomu stalo na jaře.

S pozdravem

Marek Tesař, zakladatel iniciativy Za zdravé Česko, člen organizačního výboru Jizerská 50

Jan Dvořák, Ředitel organizačního výboru PVZP RunTour a člen iniciativy Za zdravé Česko

David Douša, ředitel projektů: Proběhni.se, Běhej lesy

Martin Duka, T. J. Sokol Čertovka, Sokolský běh republiky

Pavel Hůza, ředitel ČT AUTHOR CUP

A další signatáři výzvy Za zdravé Česko, kterých je aktuálně více jak 2750. Vše na www.zazdravecesko.cz

Zpět na úvodní stránku