Povinná opatření a doporučení

SPORTOVNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST ČEKÁ PRVNÍ ROZVOLNĚNÍ. POMOHLO K TOMU JEDNÁNÍ S HLAVNÍ HYGIENIČKOU MUDR. SVRČINOVOU

Zástupci iniciativy Za zdravé Česko mají za sebou jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví v čele s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D. Organizátoři sportovních akcí pro veřejnost se mohou postupně připravovat na závody, schůzka přinesla první návrh pro rozvolnění opatření také ve sportu pro širokou veřejnost.

Pravidla pro rozvolnění ve sportu pro veřejnost reflektují aktuální balíčky, se kterými Ministerstvo zdravotnictví operuje i pro další oblasti veřejného života. Vzhledem k tomu, že již byla zveřejněna pravidla pro fungování v kultuře, gastronomii, ubytovacích službách a dalších oblastech, o veřejných sportovních akcích zatím nebylo jasno. Zástupci iniciativy Za zdravé Česko, Marek Tesař (iniciátor výzvy), Petr Lešek (za běžecký seriál Běhej lesy) a Jan Dvořák (za RunTour), se dnes domluvili s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou a s MUDr. Kamilou Vítkovou Veselou na prvních krocích k rozvolnění pro organizátory veřejných sportovních akcí.

„Schůzka na ministerstvu byla konstruktivní a jsme rádi, že jsme našli společnou cestu a domluvili pravidla, parametry, za kterých by se mohly konat veřejné sportovní akce. Věříme, že jsme na dobré cestě a organizátoři akcí budou moct své akce uskutečnit za jasných podmínek,” říká Marek Tesař, jeden z iniciátorů výzvy Za zdravé Česko.

Již od tohoto pondělí 17. 5. budou moct probíhat sportovní akce pro veřejnost dle aktuální epidemické situace a nastavení balíčků (viz grafika). Zatím jen v oddělených startovních vlnách po 30 osobách a s jasnými hygienickými pravidly. Od 14. 6. se zvýší počet osob ve startovní vlně již na 200. Začátkem června se uskuteční 3 pilotní akce, na jejichž základě se vyhodnotí, jak budou sportovní akce pro veřejnost vypadat v dalších měsících. Po vyhodnocení těchto událostí se ukáže, s jakými pravidly se bude pokračovat dál od 1. července a za předpokladu příznivého vývoje epidemické situace.

„Je to dobrý signál pro další plánování sportovních akcí. Každý organizátor potřebuje dostatek času, aby se na konání svého závodu připravil a včas se mu přihlásili účastníci. Tato predikce dává jasné mantinely, jak by to v nejbližší době mělo na sportovních akcích pro veřejnost vypadat. Věřím, že postupné a rozumné rozvolňování dle nastavených pravidel dává smysl a je dostatečně zodpovědné,” říká Petr Lešek za Běhej lesy.

Pravidla pro účast na závodě budou kopírovat ty, které můžeme sledovat i v jiných odvětvích, než je sport. To znamená, že každý účastník sportovní akce bude muset splnit alespoň jednu z následujících podmínek, kterými jsou negativní PCR test (ne starší než 7 dní) nebo negativní antigenní test (ne starší 72 hodin), 14 dní od ukončeného očkování či maximálně 90 dní od prodělání onemocnění COVID-19. Samozřejmostí jsou přísná hygienická pravidla na místě konání akce jako je například nošení roušek nebo dezinfekce.

„Jsme rádi, že znovu můžeme oživit sektor sportu pro širokou veřejnost. Co více si můžeme pro naši imunitu přát, než je zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Jsme přesvědčeni, že sportovní akce pro veřejnost mohou probíhat zcela bezpečně, lidé budou moct zase aktivně sportovat a pořadatelé sportovních akcí, kteří jsou již několik měsíců existenčně ohroženi, se budou moct zachránit,” dodává Tesař.

Tabulku s plánem postupné obnovy sportovních aktivit pro širokou veřejnost včetně přiložených opatření dodrožovaných na místě konání sportoní akce schvaluji a lze tento materiál brát jako podklad pro pořádání podobných sportovních akcí. 

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

pověřena zastupováním na služebním místě hlavního                             

hygienika s postavením náměstka pro řízení

sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví

 

VÝZVA 2021 INICIATIVY ZA ZDRAVÉ ČESKO

Vážený pane premiére,                                                                                                                                                    Vážený pane ministře,                                                                                                                                                                   Vážená paní hlavní hygieničko,                                                                                                                                                Vážený pane předsedo,

JE NÁS PŘES MILION A CHCEME SPOLEČNĚ A BEZPEČNĚ ZAČÍT SPORTOVAT

Obracíme se na Vás opět po roce jménem více než 100 pořadatelů sportovních akcí, které jsou zaměřeny na širokou aktivní veřejnost a celoročně se jich účastní více než 1 200 000 sportovců, sportovních nadšenců, a to průřezově věkovými kategoriemi včetně velkého počtu dětí. Primárním posláním nás pořadatelů je dlouhodobě přinášet lidem příležitost radovat se z pohybu na čerstvém vzduchu. A zároveň, což je za současných podmínek zejména důležité, je dlouhodobě motivovat k péči o své fyzické zdraví, kondici těla, výkonnosti a duševní pohody.

NĚKTEŘÍ MUSELI SKONČIT, OSTATNÍ JSOU V KRITICKÉ SITUACI

Ekonomické problémy se již přes rok velká většina z nás snaží vyřešit vlastní obětavostí, akceptací skromnějších podmínek, a to i s pomocí vládních kompenzačních programů, ačkoli ty na spolkový život myslí minimálně. I proto řada spolků již ukončila svou činnost a ty zbylé bojují z posledních lidských i ekonomických sil.

POTŘEBUJEME PARTNERA NA MINISTERSTVU ZDRAVOTNÍCTVÍ KE KOMUNIKACI A SPOLEČNÝ PLÁN, PROTOŽE NAŠE NEČINNOST ZPŮSOBUJE NEJEN NEŽÁDOUCÍ ZMĚNU ŽIVOTNÍHO STYLU, ALE I DRUHOTNÝ ÚTLUM EKONOMICKÝCH AKTIVIT

V průběhu loňského jara se díky aktivnímu přístupu Ministerstva zdravotnictví podařilo alespoň částečně sportovní dění se všemi bezpečnostními opatřeními restartovat. Statisíce Čechů tak znovu získalo motivaci pravidelně sportovat a zlepšovat tak svůj zdravotní stav a zároveň v rámci venkovních sportovních akcí nedošlo k šíření COVID-19, což prokázalo, že přijatá opatření byla velmi účinná. Bohužel od podzimu 2020 venkovní amatérský sport znovu stojí a to bez známého plánu na jeho opětovné spuštění. Důsledkem zákazu venkovních sportovních akcí navíc trpí i celý dodavatelský řetězec na ně navázaný. Ať už jde o produkční společnosti, pořadatelský personál, měřící technologie, materiální zajištění zázemí a tras, sportovní oděvní průmysl, dopravce, audio-foto dodavatele, výrobce cen a medailí, potravinářský průmysl, dodavatele stanů, provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, ad.

Věříme, že opomenutí venkovních sportovních akcí není záměrem. Pro plánování a komunikaci s účastníky akcí potřebujeme znát plány vlády na uvolnění venkovních sportovních akcí. Rozumíme tomu, že to bude v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Protože potřebujeme umožnit organizovat akce ve prospěch naší společnosti, žádáme Vás, abyste nám umožnili pořádat venkovní závody, které mají naprosto jednoznačně pozitivní vliv na zdraví společnosti, jsou celoroční motivací pro pravidelný pohyb. Věnují se jim lidé, kteří jsou mimo rizikovou skupinu – jsou fit a konečně dokážeme ve venkovním prostředí, pomocí hygienických a organizačních kroků, efektivně regulovat sociální kontakt a přijmout účinná opatření k minimalizaci rizik šíření nákazy.

CO POTŘEBUJEME?

PROČ JSME PŘESVĚDČENI, ŽE U NAŠICH PROJEKTŮ JE TO MOŽNÉ?

ŽÁDÁME VÁS TEDY O KONTAKT PRO OPONENTURU A SCHVÁLENÍ PLÁNU RESTARTU VENKOVNÍHO SPORTU PRO AMATÉRY UVEDENÉHO NÍŽE:

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

Veškerá navrhovaná opatření a doporučení naleznete zde

Za iniciativu Za zdravé Česko

Za touto iniciativou stojí zkušení organizátoři sportovních akcí pro aktivní veřejnost (od malých až po velké), přes spolky, obecně prospěšné organizace až po obchodní společnosti.

V případě, že chcete přidat Váš spolek, klub či společnost, kontaktujte nás na emailu info@zazdravecesko.cz.Chci připojit svůj podpis

Napište e-mail ve správném tvaru


Tuto výzvu může podepsat kdokoliv, nezávisle na věku či místě bydliště. Vyplněním a Odesláním formuláře prohlašujete, že jste se seznámil/-la s našími Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.


Proč by to měl podepsat běžec / cyklista - sportovec?

Proč by to měl podepsat organizátor?

Proč by to měl podepsat dodavatel?

Aktuální informace

12.5.2021 - SPORTOVNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST ČEKÁ PRVNÍ ROZVOLNĚNÍ. POMOHLO K TOMU JEDNÁNÍ S HLAVNÍ HYGIENIČKOU MUDR. SVRČINOVOU

Zástupci iniciativy Za zdravé Česko mají za sebou jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví v čele s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D. Organizátoři sportovních akcí pro veřejnost se mohou postupně připravovat na závody, schůzka přinesla první návrh pro rozvolnění opatření také ve sportu pro širokou veřejnost.

22.4.2021 - INICIÁTOŘI VÝZVY ZA ZDRAVÉ ČESKO ODESLALI DALŠÍ OTEVŘENÝ DOPIS 

Členové iniciativy Za zdravé Česko odeslali otevřený dopis adresovaný předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi , dále také ministrovi zdravotnictví ČR prof. Petru Arenbergerovi, předsedovi Národní sportovní agentury Milanovi Hniličkovi a hlavní hygieničce MUDr. Pavle Smrčinové.  

18. 2. 2021 - ZÁSTUPCE ZA ZDRAVÉ ČESKO ČEKÁ JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU PRŮMYSLU A OBCHODU O PODPOŘE ORGANIZÁTORŮ SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST  

Jaká je budoucnost sportovních akcí pro širokou veřejnost v České republice? A budou podpořeni organizátoři těchto akcí, kterých se dotkla přísná vládní nařízení? Iniciátoři Za zdravé Česko zastupují stovky větších i menších sportovních akcí po celé zemi, které nyní nemohou svou činnost provozovat.    A protože to není jen o vyjednávání o náhradách, ale také hledání řešení, zástupci Za zdravé Česko opět přicházejí s celou řadou řešení a bezpečných návrhů konání akcí. Po jednáních na Ministerstvu zdravotnictví je dnes čeká setkání na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde budou probírat nejen vážnost aktuální situace, ale hlavně možnosti, jak z toho ven.  

31. 1. 2021 - POŘADATELÉ JIZERSKÉ 50 PŘEDKLÁDALI VÍCE VARIANT, JAK ZÁVODY PRO VEŘEJNOST BEZPEČNĚ POŘÁDAT, ŽÁDNÝ NEPROŠEL  

První variantou, kterou chtěli za podpory NSA na Ministerstvu zdravotnictví prosadit bylo plošné testování závodníků a účast pouze těch s negativním testem, to nám ministerstvo zamítlo již 15.1. Druhý z návrhů pro uspořádání akce byl závod s individuálními starty. Na této variantě pracovali organizátoři intenzivně téměř celý leden. Ministerstvu poskytli tuto videografiku, jak by vše mohlo proběhnout bezpečně ve více závodních dnech. Součástí varianty individuálních startů byla upravená a trasa, časomíra, občerstvovačky i zázemí.

29. 1. 2021 - 54. ČEZ JIZERSKÉ 50 SE ZÚČASTNÍ PROFESIONÁLOVÉ Z VISMA SKI CLASSICS, AMATÉŘI POJEDOU VIRTUÁLNÍ ZÁVOD  

Pořadatelé Jizerské 50 obdrželi oficiální zamítavé stanovisko od Ministerstva zdravotnictví ČR na žádost o udělení výjimky pro individuální starty. „Vzhledem ke stále velmi závažné epidemiologické situaci ve vývoji pandemie onemocnění Covid-19 v České republice nelze udělit výjimku na konání závodu amatérů,“ stojí mj. ve vyjádření MZ ČR.   Výjimku dostaly jen závody profesionálů, protože jejich účastníci jsou pravidelně testováni. „Elitní závod je součástí 4 nejvýznamnějších závodů v mezinárodním seriálu dálkových běhů na lyžích, a jde tedy o významnou sportovní akci s mezinárodním přesahem,“ odůvodnilo MZ udělení výjimky v oficiálním vyjádření. Závody profesionálů jsou v rámci ČEZ Jizerské 50 financovány z partnerských zdrojů, tedy nikoli ze startovného.

Jizerskou 50 dělá tím, čím je, především účast hobíků, tj. amatérských běžců na lyžích. Pořadatelé vnímají jejich velké zklamání z nemožnosti uskutečnit závod tak, jak ho všichni znají. I proto přichází s variantou virtuálního závodu, na který jsou automaticky přihlášení všichni, kteří se stihli zaregistrovat do 54. ročníku. Zároveň se tím otevírají dveře i těm, kteří to štěstí neměli a mohou se přidat nyní. Pro závodníky jsou připravené startovní balíčky s křišťálovou medailí, pamětní medailí, startovním číslem a dalšími dárky, které budou rozeslány přímo k nim domů. 

Pro pořadatele je to velká čára přes rozpočet. Mají vyrobená startovní čísla, medaile a naprostou většinu dalšího materiálu pro závod. „A nejen to, po celý rok závody připravuje několikačlenný tým vč. sekretariátu, podílíme se na financování tratí i umělého zasněžení stadionu a na komunikaci celé akce. K tomu je třeba připomenout, že se vše připravovalo pro téměř 9 000 závodníků, ale my museli registrace ukončit po dohodě s MZ už na 5 tisících,“vysvětluje Martin Koucký, ředitel Ski klubu Jizerská 50. Nyní je zřejmé, že se organizátoři neobejdou bez pomoci státu, aby mohli garantovat pokračování tradice Jizerské 50 i v dalších letech.

Aktuálně tak budou čekat na jednání s NSA o konkrétní podobě a výši kompenzace. „Vzhledem k pokročilé fázi příprav, kdy jsme do rozhodnutí MZ ČR museli mít připravené takřka vše pro závod, je pro nás existenční otázkou jednání se státem o formě a výši kompenzace. Je to kritická situace. Věříme, že stát nenechá amatérský sport na holičkách a pomůže mu v tomto finančně vyčerpávajícím období. Chceme přihlášeným závodníkům nabídnout kompenzaci v podobě slevy na startovném do dalšího ročníku. V tuto chvíli jsme finančně v hlubokém mínusu,“ dodává za organizátory David Douša.  

25. 1. 2021 - ELITA NA JIZERSKÉ 50 POJEDE, NYNÍ SE INTENZIVNĚ ŘEŠÍ POVOLENÍ ZÁVODU PRO HOBÍKY  

Pět tisíc přihlášených amatérů, kteří v rámci světové série Worldloppet vyráží každoročně do stop ČEZ Jizerské 50, čekají na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, zda se budou moci zúčastnit závodu i v letošním roce. Sněhu je letos dostatek, 54. ročník ohrožují vládní restrikce spojené s onemocněním Covid-19.   Jednu zprávu již pořadatelé Padesátky od zástupců Ministerstva zdravotnictví mají. Mohou, za dodržení stanovených podmínek, uspořádat v řádném termínu závody pro profesionální účastníky v rámci mezinárodní série Visma Ski Classics. V praxi to znamená, že fanoušci ČEZ Jizerské 50 nepřijdou na televizních obrazovkách o souboje těch nejlepších dálkových běžců.

Elita ze Skandinávie, Itálie, Ruska, Německa, ale i z České republiky poměří síly v přímém přenosu ČT sport při pátečním BENZINA ORLEN Sprintu a na nedělní ČEZ Jizerské 50. To vše o víkendu 12.–14. února. Osud tisícovek ostatních účastníků, těch, kteří berou Jizerskou 50 jako součást svého sportovního kalendáře, musí zatím čekat.

Těžké rozhodnutí udělali pořadatelé již na konci minulého roku, kdy ukončili předčasně registrace. Místo tradičních 8 tisíc přihlášených zůstalo u pěti tisícovek. Stalo se tak na doporučení Ministerstva zdravotnictví, aby byla větší šance závod pro tento počet uspořádat. A v jaké podobě? Nejpravděpodobnější je systém tzv. individuálních startů, kdy si každý z účastníků předem online zarezervuje přesný čas startu ve dnech 5.–13. února.

V Bedřichově bude mít pro sebe, po předchozí rezervaci, vyhrazený startovní slot na trať původní délky. Bude připravena časomíra, občerstvovací stanice s režimovými opatřeními, stejně jako třeba medaile v cíli. Přednost dostanou účastníci všech konaných závodů v rámci 54. ČEZ Jizerské 50. Zda-li tomu tak ale nakonec skutečně bude, musí rozhodnout zástupci ministerstva. Právě s nimi pořadatelé Jizerské 50 intenzivně jednají.

Rozhodnutí by mělo padnout v řádech několika dnů.   

23. 12. 2020 - ČEZ JIZERSKÁ 50 SNIŽUJE KAPACITU A UZAVÍRÁ PO DOHODĚ S MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ REGISTRACE   

Padesátý čtvrtý ročník ČEZ Jizerské 50 po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dozná výrazných změn. Do závodu je aktuálně přihlášeno přes 5 000 účastníků, další již nepřibudou. Bohužel vzhledem ke zhoršující se situaci koronavirové pandemie byli organizátoři nuceni snížit kapacitu, a uzavřít tak registrace.   Již začátkem podzimu pořadatelé informovali, že s ohledem na nestabilní epidemickou situaci v České republice připravují více možností podob závodu. Po jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a po vyhodnocení aktuální situace, pracují nyní s variantou závodu, kdy se co největší počet závodníků dostane na svou registrovanou trať, a přesto se potká co nejmenší počet lidí na trase i v zázemí závodu.

Nadále dělají všechno pro to, aby registrovaní účastníci o svůj závod nepřišli a 54. ročník závodu se uskutečnil jak s dostatečnými hygienickými opatřeními, tak zcela bezpečně,  a to v zázemí, i na trase.

Nedělní hlavní závod ČEZ Jizerské 50 na 50 km a páteční Benzina Sprint, určené profesionálním účastníkům mezinárodního seriálu Visma Ski Classics, jsou i nadále v původním programu. Jednání s Ministerstvem budou pokračovat v polovině ledna. Po nich by mělo být definitivně jasné, jak bude letošní ČEZ Jizerská 50 vypadat jak pro hobby, tak pro elitní běžce, ale také pro všechny fanoušky běžeckého lyžování. 

5. 10. 2020 - SYSTÉM ORGANIZACE HROMADNÝCH AKCÍ V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ OMEZENÍ

K níže zpracovanému systému organizace se pozitivně vyjádřila ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Jágrová, podle které předložený návrh respektuje všechna v současné době platná nařízení. Na území hlavního města Prahy je tedy možné pořádat sportovní akce za předpokladu, že budou dodržena všechna zmíněná opatření. 

24. 9. 2020 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Iniciativa Za zdravé Česko chce mluvit s ministrem Prymulou. Limit 50 by několik závodů úplně zrušil.

Největší sportovní akce pro veřejnost i nadále spolupracují pod hlavičkou na jaře založené iniciativy Za zdravé Česko. Po včerejším prohlášení nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly se dnes přes konferenční hovor sešly k mimořádnému jednání ohledně snížení kapacity závodů na 50 osob.

Organizátoři nejvýznamnějších českých akcí jako triatlonový Czechman, největší cyklistický závod ČT Author Cup, či běžecké seriály Běhej lesy, RunTour nebo Škoda FIT plzeňský půlmaraton se rovněž spojili s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou, aby od něj dostali upřesňující informace o limitu pro pořádání jejich akcí. Následně jim byl potvrzen počet padesáti osob ve startovním koridoru nepočítaje organizátory.

„Jednak je formulace mimořádného opatření nepřesná a umožnuje několik výkladů, zároveň je evidentní, že se vycházelo především z akcí, kde jsou primárně diváci. Vzhledem k tomu, že pan ministr Prymula jasně říkal, že restrikce nebudou tak přísné jako v první vlně, nechápeme tak nízký limit. Právě s jeho týmem vznikl na začátku května přesný systém pořádání sportovních akcí a v tom nejpřísnějším režimu jsme byli na 200 osobách v jednom startovním koridoru.  Po čtrnácti dnech tento limit zvedli na 500 osob,“ vysvětluje Marek Tesař, mimo jiné organizátor Jizerské 50 a Primátorek.

„Věříme, že když se setkáme, vysvětlíme přesně situaci na našich akcích, bude naše diskuse a závěr naprosto respektovat situaci ohledně covidu-19 a zároveň potřeby pořádání závodů ve striktním režimu, jako tomu bylo na jaře. Vzhledem k tomu, že toto nařízení ohrožuje velké akce už o tomto víkendu, potřebujeme se sejít co nejdříve,“ dodává Tesař. 

Iniciátoři doufají, že pan ministr na žádost o jednání s přímluvou Milana Hniličky přistoupí a že bude možné soutěže zorganizovat i tento víkend, kdy mají proběhnout například závody RunTour v Karlových Varech, Night run v Plzni a řada další.

Zároveň je potřeba dodat, že pod hlavičkou iniciativy Za zdravé Česko a podle nastavených pravidel se pořádala od konce nouzového stavu řada akcí. Příkladem může být běžecký seriál Běhej lesy, který podle nich uspořádal všech osm závodů seriálu, a i přes vysoký celkový počet účastníků neměl jediný dokumentovaný případ přenosu nemoci covid-19. „Vzhledem k tomu, že funguje trasování a nám se nikdo z žádné hygienické stanice neozval, jsme přesvědčeni, že se u nás díky nastavení přísných pravidel nikdo nenakazil,“ říká David Douša z organizačního týmu Běhej lesy.

Podobně na tom jsou i ostatní pořadatelé akcí pro aktivně sportující veřejnost. Ukazuje se tak, že právě na těchto akcích, kam lidé vyrážejí za aktivním sportováním, nejen vzorně dodržují hygienická opatření, ale také nepřichází do blízkého, či dokonce nebezpečného kontaktu s jinými účastníky.

I proto iniciátoři vyzvali pana ministra Prymulu k jednacímu stolu, kde by ho rádi seznámili se svou představou hygienicky bezpečného pořádání sportovních akcí.

23. 9. 2020

Členové iniciativy Za zdravé Česko odeslali otevřený dopis adresovaný ministrovi zdravotnictví ČR prof. Romanovi Prymulovi, dále také předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi a předsedovi Národní sportovní agentury Milanovi Hniličkovi v souvislosti s dnešním rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci organizace sportovních akcí. 

Kompletní znění dopisu naleznte zde

8. 6. 2020

Dne 6. 6. 2020 se uskutečnila 1. velká hromadná sportovní akce - Běhej lesy Vysočina. Akce se zúčastnilo 1600 běžců (včetně dětí). Níže naleznete video zaměřené na hygienická opatření v rámci akce. V sekci pravidla a doporučení pak naleznete fotodokumentaci jak k jednotlivým opatřením pořadatelé přistoupili. Věříme, že tato inspirace může sloužit jako návod pro další pořadatele. 

2. 6. 2020

Připravili jsme jasně definovaná pravidla a doporučení pro všechny, kteří hromadné akce organizují. Dokument přehledně zachycuje, jakým způsobem danou akci připravit a realizovat s ohledem na současnou situaci a s respektem ke všem vládním nařízením či omezením. Požádali jsme o posvěcení těchto pravidel Ministerstvo zdravotnictví. 

Informovali o nás

Iniciativa Za zdravé ČESKO 2020

Znění iniciativy Za zdravé Česko 2020 naleznete zde. 

Řekli na iniciativu

PortretPortret

Kateřina Neumannová olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích

Sportovní akce závodního i nezávodního charakteru přitahují lidi ke sportu a motivují je k pravidelnému pohybu. Být fit a v kondici je to nejvíc, co pro své zdraví můžeme udělat, proto Iniciativu plně podporuji, neztrácejme prosím zbytečně čas.

PortretPortret

Marek Tesař jeden z organizátorů výzvy a mj. pořadatel seriálu Běhej lesy

Je potřeba použít selský rozum a mít jasná pravidla. Statisíce lidí, kteří nepatří do rizikové skupiny, chce aktivně sportovat na čerstvém vzduchu. Tisíce pořadatelů jsou existenčně ohroženi, zadluženi, desetitisíce lidí jsou v ohrožení jejich příjmu. Jsme si jisti, že za přísných hygienických pravidel je možno závody pořádat a situaci zachránit.

PortretPortret

Jan Pirk kardiochirurg

Iniciativu podporuji, protože sportovat se má v přírodě, na zdravém vzduchu, kde je podstatně nižší riziko infekce než v halách, či tělocvičnách.

 
PortretPortret

Karel Nocar reprezentant ČR v házené

Ať jsou rozum, respekt k pravidlům a radost z pohybu co nejdříve opět jedno!

PortretPortret

Ivana Večeřová profesionální basketbalistka

Dejme organizátorům a závodníkům alespoň šanci ukázat, jestli jsou schopni vymyslet a zrealizovat řešení, které dovolí závody uskutečnit. Pokud jsme my sportovci natolik disciplinovaní, že dokážeme natrénovat na vytrvalostní závod nebo jej nachystat, potom se nebojím o naši zodpovědnost i při závodu samotném. Čerstvý vzduch a pohyb je základ zdraví.  

PortretPortret

Roman Šmucler prezident České stomatologické komory

Pravidelný amatérský sportovní trénink je nejlepší prevencí nemocí - mimo jiné i Covid-19 a závody jsou pro mnohé sportovce velkou motivací k tréninku. Jejich organizaci lze určitě vymyslet bezpečně v případě přijetí hygienických pravidel. Riziko onemocnění Covid-19 je pro sportovce naprosto minimální. 

PortretPortret

David Svoboda olympijský vítěz v moderním pětiboji

Organizování venkovních sportovních akcí má dlouhou řadu pozitivních důsledků nejen na kondici, zdraví, mentální odolnost a imunitu aktivní veřejnosti. Včasné uvolnění vládních omezení v této oblasti navíc může zásadně pomoci udržet v chodu český sportovní průmysl, který nese svůj podíl na úspěšně fungující ekonomice celé republiky. Proto podporuji iniciativu „Za zdravé Česko“.

PortretPortret

Vít Přindiš mistr Evropy ve vodním slalomu

Profesionální i amatérský sport má v ČR obrovskou tradici, což potvrzuje velké množství hobby závodů všech druhů a kategorií po celé republice. Jejich kompletní zrušení pro letošní rok přinese dle mého více negativ než užitku, protože není nic lepšího než sport venku, v přírodě a s přáteli. O ztrátě motivace k pravidelnému pohybu než vidiny zdravého porovnávání ani nemluvě.